Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Kurjolampi

Kurjolampi

 

PERUSTIEDOT

Kurjolampi sijaitsee Nuuksion kansallispuiston alueella. Järven itärannalla sijaitsee kansallispuistoon kuulumaton yksityiskäytössä oleva kesähuvila-alue ja etelärannalla Nummelan Nuorisokoti Uusimaa Oy:n "Pikku-Nummela".

Vesistöalue

22.004 Palojärvenkosken a

Pinta-ala

12,962 ha

Rantaviivaa

2,15 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

5 m

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on kallioista metsää, järven itärannalla on mökkiasutusta ja eteläosassa Pikku-Nummelan kiinteistöt.

Suurimmat saaret

 

Järveen tulevat joet

Kurjolampeen laskee puro pohjoispuolella olevasta Ruuhilammesta.

Järvestä lähtevät joet

Kurjolammen eteläosasta laskee Kurjolammenoja Siuntionjokeen. Oja on vedenlaatuseurannassa, koska siihen laskevat Pikku-Nummelan puhdistamon puhdistetut jätevedet.

Kuormitus

Hajakuormitusta valuma-alueelta, Pikku-Nummelan puhdistamo kuormittaa vähäisessä määrin Kurjolammenojaa.

Kunnostukset

Kurjolampi on kalkittu vuonna 1984.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Kurjolampi on yksi Nuuksion kansallispuiston retkeilykohteista.

Rajoitukset

Moottoriveneellä ajaminen on kielletty Kurjolammella.

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Kirjallisuuslähteet:

OIVA- ympäristö- ja paikkatietopalvelu, tiedot haettu 2.6.2014.

Mettinen, A. & Valjus, J. 2014: Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailut 2009-2012. Vedenlaatu, pohjaeläimet ja kalat. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Julkaisu 246/2014, www.luvy.fi/julkaisut.