Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Kotojärvi eli Lahnusta

Kotojärvi eli Lahnusta

 

PERUSTIEDOT

Kotojärvi eli Lahnusta kuuluu Vihtijoen alaosan alueeseen, joka on 3. jakovaiheen vesistöalue Karjaanjoki (23) -päävesistössä. Se on jaettu edelleen vesistöalueesta Vihtijoen valuma-alue (23.09). Kotojärvi sijaitsee Vihdin kirkonkylän pohjoispuolella ja se on pieni järvi, jossa ei ole tehty virallista syvyysluotausta. Järven vedenlaatutietoja on seurattu 1970-luvulta lähtien ja näytteenottosyvyyksien perusteella järvi on matala. Kotojärven eli Lahnustan rannoilla on runsaasti peltoja ja jonkin verran asutusta.

Vesistöalue

23.092 Vihtijoen alaosan valuma-alue

Pinta-ala

30,1 ha 

Rantaviivaa

2,7 km

Keskisyvyys

Ei tietoa.

Suurin syvyys

Ei tietoa.

Järvityyppi

Ei luokiteltu.

Valuma-alueen pinta-ala

Ei tietoa.

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue koostuu lähinnä metsistä ja peltoalueista, sekä pienistä järvistä. Osa alueesta on rakennettua.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen laskee Lirinoja.

Järvestä lähtevät joet

Järvestä laskee pieni nimetön oja Vihtijokeen.

Kuormitus

Järveen tuleva kuormitus on lähinnä hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta.

Kunnostukset

Pienimuotoista ruovikon poistoa.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannalla ei ole yleistä uimarantaa.

Rajoitukset

Ei tietoa.

Paikallinen suojeluyhdistys

Kotojärvellä toimii aktiivisesti Kotojärven osakaskunta.

Lisätietoa

Järven vedenpintaa on säännöstelty ja laskujoen suulle on rakennettu pohjapato.