Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Kolmikulmalampi

Kolmikulmalampi

 

PERUSTIEDOT

Vihdin Kolmikulmalampi kuuluu Nuuksion kansallispuiston alueella olevien erämaisten lampien ryhmään.

Vesistöalue

81.057 Mankinjoen vesistöalue

Pinta-ala

3,625 ha

Rantaviivaa

0,737 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

11,1 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Penet humusjärvet (Ph), ekologinen tila: erinomainen, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella).

Valuma-alueen pinta-ala

69 ha

Valuma-alueen kuvaus

Kolmikulmalammen valuma-alue on erämaista kallioista metsää.

Suurimmat saaret

 Ei saaria.

Järveen tulevat joet

 

Järvestä lähtevät joet

 

Kuormitus

Valuma-alueelta peräisin oleva kuormitus on todennäköisesti vähäistä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Nuuksion kansallispuiston retkeilykohde.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Kirjallisuuslähteet:

Keskitalo, J. 2012: Kasviplanktonlajisto ja -biomassa Uudenmaan seurantajärvillä vuosina 2010–2011. Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema. 7.8.2012. Moniste 43 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 9.12.2016)