Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Iso Myllylampi

Iso Myllylampi

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 9.11.2017

Iso Myllylampi sijaitsee Nummenkylässä lähellä Lohjan ja Vihdin rajaa kehätie 25:n ja Turuntien (tie 110) risteyksessä.

Vesistöalue

23.035 Heinälammen va

Pinta-ala

 22,207 ha

Rantaviivaa

 2,72 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

6 m

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Iso Myllylammen rannoilla on asutusta ja jonkin verran myös kallioista metsää. Lähellä järven etelärantaa on kehätie 25 ja pohjoisrantaa pitkin kulkee Turuntie.

Suurimmat saaret

Hopeasaari.

Järveen tulevat joet 
Järvestä lähtevät joet

Iso Myllylammen ja sen itäpuolella olevan Vähä Myllylammen välillä on puroyhteys. Karttatarkastelujen perusteella vesi virtaa Iso Myllylammesta Vähä Myllylampeen.

Kuormitus

Iso Myllylampea kuormittavat valuma-alueen hajakuormitus ja lähellä olevat tiet. Järven länsipuolella on ojitettu suoalue.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Iso Myllylammen etelärannalla on yleinen uimaranta. Järven ympärillä on runsaasti vapaa-ajanasutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 9.12.2016)