Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Iso Lehmälampi

Iso Lehmälampi

 

PERUSTIEDOT

Iso Lehmälampi on pieni, melko karu järvi Vihdin ja Espoon rajan tuntumassa Vaakkoin erämaisella metsäalueella. Järven suurin syvyys on 7,0 metriä ja rantaviivaa on 1,4 km. Se kuuluu Lakistonjoen valuma-alueeseen ja järvi on kärsinyt menneinä vuosina happamoitumisesta.

Vesistöalue

21.044 Lakistonjoen valuma-alue

Pinta-ala

5,1 ha 

Rantaviivaa

1,4 km

Keskisyvyys

Ei tietoa.

Suurin syvyys

7,0 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

30 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääasiassa kalliota ja metsää. Järven ympärillä on myös suoalueita. Alueella on vain vähän asutusta.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Järveen ei tule varsinaista jokea vaan se saa vesiä läheisiltä suoalueilta.

Järvestä lähtevät joet

Ei selvää luusuaa.

Kuormitus

Isoa Lehmälampea reunustaa suo, jolta todennäköisimmin tulee suurin kuormitus järveen.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Isolla Lehmälammella on sallittu virkistyskalastus, mutta siellä ei ole kunnan ylläpitämää uimarantaa.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 9.12.2016)

Nevalainen L. 2008: Sexual reproduction in chydorid cladocerans (Anomopoda, Chydoridae) in southern Finland – implication for paleolimnology. Väitöskirja (artikkeli). Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, geologian laitos. 55 s. URN:ISBN:978-952-10-4272-0 (PDF).