Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Huhmarjärvi

Huhmarjärvi

 

PERUSTIEDOT

Huhmarjärvi kuuluu Palojärvenkosken valuma-alueeseen, joka on 3. jakovaiheen vesistöalue Siuntionjoki (22) -päävesistössä. Huhmarjärvi on varsin pieni ja matala järvi, mutta siellä ei ole tehty virallisia syvyysluotauksia, rantaviivaa järvellä on 3,4 km. Huhmarjärven vedenlaatua on seurattu 1990-luvulta lähtien.

Vesistöalue

22.004 Palojärvenkosken valuma-alue

Pinta-ala

37,2 ha 

Rantaviivaa

3,4 km

Keskisyvyys

Ei tietoa.

Suurin syvyys

Ei tietoa.

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Runsasravinteinen järvi (Rr), ekologinen tila: välttävä, kemiallinen tila: hyvä.

Valuma-alueen pinta-ala

8 440 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueesta suurin osa on metsää, rakennettuja alueita sekä peltoa. Valuma-alueella on myös jonkin verran pieniä järviä.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Tervalammesta laskee Siuntionjoki Huhmarjärveen.

Järvestä lähtevät joet

Siuntionjoki jatkaa Huhmarjärvestä Palojärveen.

Kuormitus

Huhmarjärveen tulee hajakuormitusta lähinnä maa- ja metsätaloudesta sekä jonkin verran asutuksesta.

Kunnostukset

Järvessä on tehty hoitokalastuksia useita kertoja 2000-luvulla.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on sekä pysyvää, että loma-asutusta ja järven asukkaille vesimaisema ja uintimahdollisuudet ovat erittäin tärkeitä.

Rajoitukset

Moottoriveneellä ajaminen on kielletty Huhmarjärvellä.

Paikallinen suojeluyhdistys

Huhmarjärvellä toimii Vihdin Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven vesiensuojeluyhdistys ry eli PoTeHu ry. 

Lisätietoa

Lähteet

Mettinen, A. 2015: Poikkipuoliaisen, Hulttilanjoen ja Myllyojan sekä Tervalammen ja Huhmaren veden laatu 11.8.2015. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Niinimäki J. 2011: Poikkipuoliaisen, Tervalammen ja Huhmarjärven kunnostussuunnitelma. Tmi Juhani Niinimäki. 68 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 9.12.2016)