Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Hiidenvesi vanha

Hiidenvesi

Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi, sen pinta-ala on n. 30 km². Valuma-alue on myös suuri ja siellä on paljon maataloutta. Hiidenvesi on muodoltaan hyvin epäsäännöllinen ja koostuu useista lahdista, mutta myös selkäalueita löytyy. Matala Kirkkojärvi on Hiidenveden huonokuntoisinta aluetta.

Hiidenvedestä löytyy paljon tutkimustietoa. Sen vedenlaatua on seurattu vuodesta 1961 tähän päivään saakka useilla havaintopaikoilla. Tulokset esitetään vuosittain Hiidenveden pistekuormittajien yhteistarkkailun yhteenvedossa (esim. Ranta ym. 2011.). Luontaisesti savisamea Hiidenvesi voidaan luokitella reheväksi järveksi kokonaisfosforipitoisuutensa ja klorofyllipitoisuutensa perusteella. Hiidenvedessä esiintyy vuosittain leväkukintoja, jotka ovat selvästi vähentyneet 2000- luvulla muualla kuin Nummelanselän alueella.

Viimeisen yhteistarkkailuraportin mukaan Hiidenveden syvännealueiden happitilanne näyttää parantuneen viimeisen vuosien 2007-2010 aikana (Ranta ym. 2011). Syvänteiden happitilanne on tärkeä järvien peruskunnon mittari. Veden laadun tutkimuksen lisäksi Hiidenveden kalastosta, kasvillisuudesta, sedimentistä ja kuormituksesta on tehty selvityksiä.

Hiidenveteen kohdistuu erittäin paljon ulkoista kuormitusta. Hiidenvedellä on menossa suuri kunnostushanke, joka kestää ainakin vuoteen 2015 asti. Lisätietoja hankkeen kotisivuilta: http://www.hiidenvesi.fi ja sivuilta löytyvät myös tutkimuksia koskevat julkaisut.


Perustiedot


Vesistöalue

23.03 Hiidenveden alue

Pinta-ala

n. 30 km²

Rantaviivaa

100.9 km

Keskisyvyys

6.7 m

Suurin syvyys

29.4 m

Järvityyppi

Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (RrRk)

Valuma-alueen pinta-ala

935 km²

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueesta 70 % on metsää, 17 % peltoa ja 10 % vesialueita.

Suurimmat saaret

Papinsaari, Isosaari, Kinava, Teinsaari, Petäjäsaari, Kiihkelyssaaret, Ryssänsaari, Koivusaari, Raatosaari, Pikkusaari

Järven muoto

Hiidenvesi on muodoltaan hyvin epäsäännöllinen ja koostuu useista lahdista.

Järveen tulevat joet

Hiidenveteen laskevat suurimmat joet ovat Vanjoki ja Vihtijoki

Järvestä lähtevät joet

Hiidenvedestä laskee Väänteenjoki Lohjanjärveen

Kuormitus

Ulkoinen kuormitus on erittäin suurta. Maatalouden lisäksi vähäistä pistekuormitusta (Karkkilan kaupunki, Vihdin vesihuoltolaitos, Hopeaniemi, Hiidenpirtti, Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitos).

Kunnostukset

Hiidenvedellä toimii Hiidenveden kunnostushanke. Hankkeen sivut:

http://www.hiidenvesi.fi

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Erittäin suurta, paljon asutusta, kesämökkejä, yleisiä uimarantoja.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Hiidenvedellä toimii Hiidenveden suojeluyhdistys. Yhdistyksen kotisivut: http://www.hiidenvesi.org/

Lisätietoa

Hiidenvedestä löytyy runsaasti erilaista kirjallisuutta:

http://www.hiidenvesi.fi -> Hiidenvesi -> kirjallisuutta