Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Haukilampi

Haukilampi

 

PERUSTIEDOT

Haukilampi on pieni melko pyöreä nevarantainen järvi Vihdin Huhmarissa Petäyksen ja Palojärven välissä. Sen valuma-alue on melko pieni, joten veden vaihtuminen on todennäköisesti hidasta. Tästä syystä järvi on herkkä kuormitukselle. Uusimpien tulosten perusteella Haukilampi on keskirehevä.

Vesistöalue

 22.004 Palojärvenkosken a

Pinta-ala

 2,953 ha

Rantaviivaa

 0,653 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 Näytteenoton yhteydessä mitattu 3 m.

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 20 ha

Valuma-alueen kuvaus

 Valuma-alueella on suota, metsää, kalliomaastoa ja asutusta.

Suurimmat saaret

 

Järveen tulevat joet

 Haukilampeen laskee puro etelästä.

Järvestä lähtevät joet

 Haukilammen luoteisosasta laskee puro, joka päätyy Palojärveen.

Kuormitus

 Kuormitus on luultavasti vähäistä hajakuormitusta. Haukilammen tuntumassa on kuitenkin yllättävän runsaasti asutusta, josta aina aiheutuu jonkin verran kuormitusta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Haukilammen rannoilla on kymmenkunta laituria, joten virkistyskäyttö on todennäköisesti järven kokoon nähden runsasta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

 Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 8.12.2016)