Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Vihti :: Järvet :: Averia

Averia

 

PERUSTIEDOT

Averia on melko pieni järvi Vihdin kunnan pohjoispuolella. Se on osa Karjaanjoen päävesistöaluetta ja järvi kuuluu sen alaiseen Vihtijoen alaosan alueeseen. Averia on melko matala järvi, keskisyvyys on 3,2 m ja rantaviivaa sillä on reilut seitsemän kilometriä. Averia on luonnostaan rehevä ja siinä on havaittu ajoittain hyvin korkeita ravinne- ja klorofyllipitoisuuksia.

Vesistöalue

23.092 Vihtijoen alaosan alue

Pinta-ala

138,1 ha

Rantaviivaa

7,3 km

Keskisyvyys

3,24 m

Suurin syvyys

6,52 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Runsasravinteinen järvi (Rr), ekologinen tila: välttävä, kemiallinen tila: hyvä

Valuma-alueen pinta-ala

23 210 ha 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on metsää, peltoa sekä rakennettuja alueita.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Averiaan laskee Vihtijoki, Sitinoja sekä muutamia pieniä laskuojia, joita ei ole nimetty.

Järvestä lähtevät joet

Averian Sahalahdesta vedet laskevat Olkkalanjokea pitkin Hiidenveteen.

Kuormitus

Järveen tulee runsaasti hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta.

Kunnostukset

Olkkalanjoessa on Kourlan myllyn kohdalla tehty virtavesikunnostuksia vuonna 2006 sekä kalatie, mikä mahdollistaa kalojen liikkumisen Averian ja Hiidenveden välillä (Virtavesien hoitoyhdistys ry.).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Averian länsirannalla on pieni yleinen uimaranta.

Rajoitukset

Moottoriveneellä ajaminen on kielletty Averialla.

Paikallinen suojeluyhdistys

Averiajärvellä toimii Averia-järven suojeluyhdistys ry.  

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu 1996.

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 8.12.2016)