Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry / Västra Nylands vatten och miljö rf
Länsi-Louhenkatu 31, 08100 Lohja / Västra Louhigatan 31, 08100 Lojo
Puh./tel. 019 323 623 (pvm/mpm)
vesi.ymparisto@luvy.fi
Aukioloajat: ma-pe 8.00-16.00
Öppethållningstider: må-fre kl. 8.00-16.00

Joet

Testikunnassa on useita suuria tai melko suuria jokia. Näistä suurin on Testijoki, jonka pituus on 140 km. Näille sivuille on koottu neljän koealueen vedenlaatu, pohjaeläin sekä kalastotietoja jokialueelta. Veden laatua kuvataan yhteenvetotaulukossa, jossa on mainittu mm. vesistön tyyppi ja rehevyysluokitus sekä luonnehdinta happitilanteesta.

Testikunnan jokialueet

  • Testijoki