Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Siuntio :: Järvet :: Tjusträsk

Tjusträsk

 

 

 

PERUSTIEDOT

Tjusträskin pinta-ala on noin 114 ha. Vesistö muodostaa oman lähivaluma-alueen, järveä ympäröivät laajat peltoalueet. Lisäksi valuma-alueella on karjataloutta ja hevostiloja. Asutusta on hyvin vähän. Tjusträsk on osa Siuntionjoen Natura-aluetta. Se on myös tärkeä muuttolintujen levähdyspaikka. Tjusträsk luokitellaan vanhan vesien käyttökelpoisuus luokituksen mukaan välttävään tilaan. Vesistö on hyvin rehevä. Järven rehevyydestä kertoo korkea fosforipitoisuus ja alhainen näkösyvyys. Veden näkösyvyys on vaihdellut yleisesti 0,5-1 metrin välillä.

Tjusträsk on muodoltaan pitkänomainen ja sijaitsee pohjois-eteläsuunnassa. Tjusträskiin kohdistuva kuormitus on arvioitu olevan järven sietokykyyn nähden liian suuri. Pääosin kuormitus on peräisin maataloudesta ja haja-asutuksesta. Maatalouden osuus fosforikuormituksesta on 83 % ja haja-asutuksen 8 %. Muu kuormitus on luonnon huuhtoumaa 8 % ja metsätalouden kuormitusta 1 %. Typpikuormituksestakin yli 60 % on peräisin maataloudesta. Järvessä on havaittavissa myös hapettomuuden aiheuttamaa sisäistä ravinnekuormitusta. Hapettomissa oloissa sedimentistä alkaa liueta veteen sedimenttiin sitoutuneita ravinteita, jotka kuormittavat vesistöä entisestään. Happiolojen parantamiseksi Tjusträskiä on ilmastettu vuodesta 1993 lähtien, mutta happipitoisuudet ovat pysyneet alhaisina keinotekoisesta hapettamisesta huolimatta.

Vesistöalue

 22.002 Tjusträskin alue

Pinta-ala

114.122 ha

Rantaviivaa

4.989 km

Keskisyvyys

4.39 m

Suurin syvyys

9.8 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Runsasravinteiset järvet (Rr), ekologinen tila: tyydyttävä, kemiallinen tila: hyvä.

Valuma-alueen pinta-ala

411,59 km2

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on runsaasti peltoalueita. Lisäksi valuma-alueella on jonkin verran karjataloutta ja hevostiloja. Asutusta on vain vähän.

Suurimmat saaret

 

Järveen tulevat joet

Siuntionjoki

Järvestä lähtevät joet

Sjundebyån

Kuormitus

Järveen tulee kuormitusta maatalouden hajakuormituksena ja asumisjätevesinä. Erityisesti fosforikuormitus on suurta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven ympärillä on vähäistä loma-asutusta, lisäksi Siuntionjoen vesistöreitti on suosittu melojien keskuudessa.

Löytyy uimaranta, jonka läheisyydessä sijaitsevat laituri, hotelli ja kylpylä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Hagman Anne-Marie 2009: Siuntion Tjusträskin kunnostussuunnitelma. Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja nro 19. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 49 s. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10138/44008/UUDra_19_2009.pdf?sequence=2

Ranta, E. ja Muttilainen, A. 1996: Siuntionjoen vesistön kalataloudellinen yhteistarkkailu 1995. Julkaisu 59. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lohja. 70 s.

Valjus, J. 2010: Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun yhteenveto. Laaja tarkkailuvuosi 2009. Julkaisu 206/2010. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lohja. 109 s.

Julkaisu on saatavana myös internetistä: http://www.luvy.fi/julkaisut

Valjus, J. 2009: Siuntionjoen vesistön kalataloudellinen yhteistarkkailu vuosilta 2005-2008. Julkaisu 197/2009. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lohja. 76 s.

Julkaisu on saatavana myös internetistä: http://www.luvy.fi/julkaisut

Mettinen A. ja ym. 2010: Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailun pohjaeläinseuranta vuosina 2001-2009. Julkaisu 188/2010. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Lohja. 87 s.

Julkaisu on saatavana myös internetistä: http://www.luvy.fi/julkaisut

Lähteet

Niinimäki, J ja Kauppinen, P 2005: Siuntionjoen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Kala- ja Vesistötutkimus Oy. 42 s. www.ahven.net/ksuunnitelmat/12.pdf käyty 18.3.2011.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 25.11.2016)