Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Siuntio :: Järvet :: Lauklampi, Siuntio

Lauklampi, Siuntio

 

PERUSTIEDOT

Lauklammen pinta-ala on noin 19 ha. Lauklampi kuuluu Tjusträskin valuma-alueeseen. Järveä ympäröivät metsät, sekä sen ympäristössä on runsaasti asutusta.

Lauklampi on muodoltaan hyvin pitkänomainen ja sijaitsee pohjois-eteläsuunnassa. Kuormitus on todennäköisesti vähäistä ja luonnon huuhtouman ja kallio rapautuman osuus suuri. Metsätaloudesta voi aiheuttaa kuormitusta sekä ilma-laskeumasta. Lähin asutus sijaitsee järvestä itään laskevan joen varressa noin 250 metrin päässä.

Vesistöalue

22.002 Tjusträskin alue

Pinta-ala

18.873 ha

Rantaviivaa

2.492 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

2,8 m

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

61.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Ei selvää tulouomaa.

Järvestä lähtevät joet

Lauklampi laskee viereiseen Tuohilampeen.

Kuormitus

Rannalla on jonkin verran vapaa-ajan asutusta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Lähellä sijaitsee Syvälammen leirikeskus, jolla on oma ranta myös Lauklammen rannalla. Löytyy myös yleinen uimaranta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Ihalainen, A 1999: Happamoitumiskehitys Länsi-Uudenmaan pienissä järvissä 1990-luvulla. Alueelliset ympäristöjulkaisut 138. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 78 s.

Niinimäki, J ja Kauppinen, P 2005: Siuntionjoen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Kala- ja Vesistötutkimus Oy. 42 s. www.ahven.net/ksuunnitelmat/12.pdf käyty 18.3.2011.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 23.11.2016)