Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Siuntio :: Järvet :: Lappträsk

Lappträsk

 

PERUSTIEDOT

Lappträskin pinta-ala on noin 89 ha. Lappträsk on muodoltaan epäsäännöllinen ja sen rantaviiva mutkittelee muodostaen useita lahtia. Se kuuluu Kirkkonummen ja Siuntion rajalla sijaitsevaan Natura-alueeseen, joka on erittäin tärkeä useiden luontotyyppien ja lintualueiden suojelulle (www.ymparisto.fi). Järven pohjoisrannalla sijaitsee Lappträskin suojeltu lehtoalue. Alueella tavataan myös liito-oravia. Natura-alueen järvet ovat karuja ja kirkasvetisiä. Lappträsk on muita tummavetisempi humusjärvi, joka on säilynyt lähes luonnontilaisena. Humuspitoisuus on kuitenkin varsin alhainen ja Lappträsk luokitellaan väriluvun perusteella vähähumuksisiin järviin (väriluku alle 30 mg Pt/l). Lappträskin valuma-alueella on metsäistä rakentamatonta järviylänköä ja soita. Kuormitus on todennäköisesti vähäistä ja suurin osa luonnonhuuhtoumaa ja ilmaperäistä kuormitusta sekä soilta tulevia humusvesiä. Lappträsk luokitellaan ympäristöhallinnon ekologisen tilaluokituksen mukaan hyvään tilaan.

Vesistöalue

22.001 Vikträskin alue

Pinta-ala

89.35 ha

Rantaviivaa

8.504 km

Keskisyvyys

2.28 m

Suurin syvyys

4.5 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Matalat vähähumuksiset järvet (MVh), ekologinen tila: hyvä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella)

Valuma-alueen pinta-ala

356.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Storholmen ja Lillholmen

Järveen tulevat joet

Järveen laskee useita suo-ojia.

Järvestä lähtevät joet

Lappträskbäcken

Kuormitus

 

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Siuntionjoen vesistöreitti on suosittu melojien keskuudessa.

ei tiedossa yleistä uimarantaa

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Joensuu, I. ja ym. 2010: Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma. Ympäristö ja luonnonvarat 1/2010. Uudenmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. 192 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 23.11.2016)