Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Siuntio :: Järvet :: Fårträsk

Fårträsk

 

 

 

PERUSTIEDOT

Fårträskin pinta-ala on noin 12 ha. Se kuuluu Kirkkojoen valuma-alueeseen. Järveä ympäröivät jyrkkärinteiset kalliorannat, jotka kohoavat muutamasta metristä yli kymmenen metrin korkeuteen. Rapautuvasta kalliosta järveen päätyy hapanta kiviainesta, jonka vuoksi järvi on karu ja kirkasvetinen. Fårträskin puskurointikyky eli järven kyky vastustaa pH:n muutosta on arvioitu välttäväksi (Ihalainen 1999). Järveä kalkittiin happamuuden vähentämiseksi alkuvuonna 1996 ja loppuvuoden tilanne oli selkeästi parempi. Alkaliniteetti eli järven puskurointikyky nousi huomattavasti ja järven pH nousi 6,1:stä 7:ään. Kalkituksen vaikutus kestää useita vuosia riippuen veden viipymästä ja järven koosta. Kalkituksella parannetaan mm. kalojen ja rapujen istutusedellytyksiä ja suojataan ennakolta tärkeitä kalakantoja. Fårträskistä vedet laskevat Kirkkojokeen, jossa on harvalukuinen, suojeltu ja uhanalainen taimenkanta.

Fårträsk on muodoltaan pitkänomainen ja sijaitsee koillis-lounaissuunnassa. Järveen kohdistuva kuormitus on todennäköisesti vähäistä. Suurin osa kuormituksesta on luultavammin peräisin luonnon huuhtoumasta sekä kallioperän rapautumisesta. Lisäksi metsätaloudesta ja ilma-laskeumasta voi aiheutua kuormitusta. Lähin asutus sijaitsee järvestä itään laskevan joen varressa noin 250 metrin päässä.

Vesistöalue

22.006 Kirkkojoen valuma-alue

Pinta-ala

11.905 ha

Rantaviivaa

1.765 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

3.5 m

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

81.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

 

Järveen tulevat joet

 

Järvestä lähtevät joet

 

Kuormitus

 

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Fårträskin lähellä kiertää luontopolku ja järven eteläpuolella sijaitsee ainakin kolme muinaishautaa.

Fårtraskista löytyy yleinen uimaranta. (http://www.siuntio.fi/default.asp?kieli=246&sivu=302&alasivu=302)

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Ihalainen, A 1999: Happamoitumiskehitys Länsi-Uudenmaan pienissä järvissä 1990-luvulla. Alueelliset ympäristöjulkaisut 138. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 78 s.

Niinimäki, J ja Kauppinen, P 2005: Siuntionjoen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Kala- ja Vesistötutkimus Oy. 42 s. www.ahven.net/ksuunnitelmat/12.pdf käyty 18.3.2011.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 22.11.2016)