Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Siuntio :: Järvet

Järvet

Siuntion kunnasta näille sivuille on koottu tietoja seitsemästä järvestä. Perustietojen (mm. pinta-ala, syvyys) ohella vesistöjen tilaa luonnehditaan veden happipitoisuuden ja mm. rehevyyden perusteella. Myös pohjaeläinten, kalaston ja vesikasvillisuuden tilaa käsitellään, mikäli tietoja on saatavissa. Kaaviokuvia tärkeimpien vedenlaatuparametrien muutoksista löydät ko. järven alta kohdasta kaaviot. Seurannassa olevien vesistöjen tietoja päivitetään näille sivuille tutkimusten valmistuttua. Toistaiseksi kunnan tiedot ovat sivustolla vain suomeksi.