Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Raasepori :: Järvet :: Myllylampi, Raasepori

Myllylampi, Raasepori

 

PERUSTIEDOT

Myllylampi eli Kvarnträsket on pieni, noin 40 ha suuruinen, matala järvi Raaseporin Konungsbölessä. Järvi saa vetensä viereisestä Källträsketistä ja laskee mereen Landbyfjärdenille. Kvarnträsketin tila on huono. Järven happitilanne on heikko talvisin ja se kärsii toistuvista sinileväkukinnoista. Vesi on erittäin ravinteikasta.

Myllylampi eli Kvarnträsket on Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan huonossa ekologisessa tilassa oleva järvi. Järven happitilanne on ollut heikko ja vesi on erittäin rehevää. Sekä kokonaisfosfori- että -typpipitoisuudet kasvavat jyrkästi avovesiaikana syksyä kohti. Voimakas leväkukinta on nostanut pH tason usein yli 9, jolloin ravinteet pääsevät vapautumaan sedimentistä. Liukoisen typen loputtua sinilevät pääsevät valtaan, sillä ne voivat ottaa typpeä myös veteen liuenneesta kaasumaisesta typestä. Järvi kärsiikin jopa läpi kesän jatkuvista sinileväkukinnoista.

Vesistöalue

83.073 Raseborgs ån va

Pinta-ala

41.8 ha

Rantaviivaa

3.4 km

Keskisyvyys

1.8 m

Suurin syvyys

2.3 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (RrRk), ekologinen tila: huono, kemiallinen tila: hyvä.

Valuma-alueen pinta-ala

808,9 ha

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Källträsket laskee järven koilliskulmaan.

Järvestä lähtevät joet

Myllylampi laskee länteen Kvarnängenin, Finbyån ja Raseborgs ån kautta Landbyfjärdenille.

Kuormitus

Järvellä ei ole pistekuormitusta. Lähivaluma-alueella ei ole merkittävän runsaasti peltoviljelyä, joskin osa pelloista ulottuu karttatarkastelun perusteella rantaan saakka. Heikko happitilanne voi aiheuttaa ravinteiden vapautumista pohjasedimentistä, jolloin puhutaan ns. sisäisestä kuormituksesta. Sisäinen kuormitus saattaa järvellä olla merkittävää, sillä vedenlaatuhavaintojen perusteella voimakas levätuotanto on nostanut veden pH-tasoa, jolloin ravinteita on saattanut vapautua myös ylemmistä sedimenteistä.

Kunnostukset

Ei tietoa.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on vain vähän loma-asutusta, läheisyydessä toimii kurssikeskus.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 21.11.2016)