Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Raasepori :: Järvet :: Lähdejärvi

Lähdejärvi

 

PERUSTIEDOT

Källträsket eli Lähdejärvi on noin 107 hehtaarin suuruinen, mutta melko matala ja monimuotoinen järvi läntisellä Uudellamaalla Raaseporin ja Inkoon rajalla. Järveen laskee viereisen Lomträsketin lisäksi vain muutamia pienehköjä puroja ja ojia lähivaluma-alueelta. Källträsket on lievästi rehevä järvi, jossa leväkukinnat ovat olleet toistuvia. Happitilanne on ajoittain heikko, mikä saattaa aiheuttaa ravinteiden liukenemista sedimentistä ja lisätä kokonaiskuormitusta. Järven vedenlaatua on pyritty parantamaan mm. tehokalastuksilla ja kemikaalikäsittelyllä. Järvellä toimii myös ympäristönsuojeluyhdistys. Källträsket on tyydyttävässä ekologisessa tilassa oleva järvi, jonka tilaa seurataan vuosittain.

Vesistöalue

83.073 Raseborgs ån va

Pinta-ala

107.2 ha

Rantaviivaa

10.4 km

Keskisyvyys

3.1 m

Suurin syvyys

6.4 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh), ekologinen tila: tyydyttävä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella).

Valuma-alueen pinta-ala

430.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue (430 ha) on metsäistä, pellon osuus (35 ha) on melko pieni. Loma-asutusta on jonkin verran. Itäpuolella on Källträsketin luonnonsuojelualue.

Suurimmat saaret

Plitorna

Järveen tulevat joet

Järveen laskee itäpuolella sijaitseva, pieni Lomträsket. Lisäksi järveen tulee joitakin pieniä puroja ja ojia.

Järvestä lähtevät joet

Järvi laskee Finbyvikenistä Kvarnträsketiin.

Kuormitus

Pistekuormitusta ei ole. Valuma-alue (430 ha) on metsäistä, pellon osuus (35 ha) on melko pieni. Loma-asutusta on jonkin verran, mikä voi aiheuttaa hajakuormitusta. Happipitoisuuden laskiessa ravinteet saattavat vapautua pohjasedimentistä; puhutaan ns. sisäisestä kuormituksesta.

Kunnostukset

Järven tilaa on pyritty parantamaan mm. tehokalastuksilla. Vedessä olevaa fosforia pyrittiin sitomaan alumiinikloridin avulla levähaittojen torjumiseksi vuonna 2006.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on jonkin verran loma-asutusta, mutta toisaalta myös rakentamattomia ranta-alueita. Järven keskiosan itärannalla on Källträsketin luonnonsuojelualue.

Rajoitukset

Ei tietoa.

Paikallinen suojeluyhdistys

Lähdejärven ympäristönsuojeluyhdistys ry.

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu toukokuussa 2005.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 21.11.2016)