Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Raasepori :: Järvet :: Kolijärvi

Kolijärvi

 

PERUSTIEDOT

Kolijärvi eli Gålisjön on noin 60 ha:n suuruinen järvi Raaseporinjoen vesistöalueella, tien 51 läheisyydessä. Hiekkapohjaisen, mutta osin liettyneen järven suurin syvyys on noin 3 metriä ja keskisyvyys noin 2 metriä. Kolijärvi on rehevä, leväkukintojen vaivaama järvi, jossa on runsaasti vesikasvillisuutta. Myös kalakanta on vinoutunut. Järven ulkoinen kuormitus on kuitenkin vähäistä ja veden happipitoisuus on ollut hyvä. Lähes erämaatyyppisellä, kallioisella valuma-alueella sijaitsevan järven merkitys virkistyskäytölle on suuri. Järveä ympäröiville alueille ollaan suunnittelemassa lisäasutusta, jolloin on tarkoitus huomioida myös alueen yleiset virkistyskäyttömahdollisuudet. Samalla alueelle rakennettaisiin myös kunnallistekniikkaa, jotta järven ravinnekuormitus ei enää kasvaisi. Järveä on kunnostettu hoitokalastamalla ja alueella toimii myös Kolijärven vedenhoitoyhdistys ry.

 

Kolijärvi on Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan tyydyttävässä ekologisessa tilassa oleva järvi. Järvi on rehevä ja leväkukintoja esiintyy säännöllisesti. Myös vesikasvillisuus on runsasta. Ulkoinen kuormitus on kuitenkin vähäistä eikä pistekuormitusta ole. Happitilanne on ollut pääsääntöisesti hyvä. Järven kalasto on särkikalavoittoinen eli samankaltainen kuin alueen runsasravinteisissa järvissä yleensäkin. Kalasto vaikuttaa eläinplanktonin määrään vähentävästi ja sitä kautta kasviplankton eli levien määrä lisääntyy.

 

Vesistöalue

83.073 Raseborgs ån va

Pinta-ala

60.7 ha

Rantaviivaa

5.1 km

Keskisyvyys

2.1 m

Suurin syvyys

2.9 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Matalat vähähumuksiset järvet (MVh), ekologinen tila: tyydyttävä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella).

Valuma-alueen pinta-ala

251.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Gålisjöholmen

Järveen tulevat joet

Karttatarkastelun mukaan järven koillis- ja länsiosiin laskee vain pieniä puroja tai ojia läheisiltä suoalueilta.

Järvestä lähtevät joet

Kolijärvi laskee länsiosassa sijaitsevan lahden perukasta alkavan puron kautta Lillsjön-järveen.

Kuormitus

Kolijärven valuma-alueella on paljon metsää ja vain vähän peltoa (5 ha). Ulkoisesta fosforikuormituksesta 57 % aiheutuu haja- ja loma-asutuksesta. Typpeä tulee eniten (35 %) luonnonhuuhtoutumana. Kaiken kaikkiaan ulkoinen kuormitus on vähäistä ja sen perusteella järven voisi olettaa olevan karu järvi (Hagman 2008). Hagmanin (2008) mukaan fosforiarvot viittaisivat siihen, että sedimentistä ei vapaudu ravinteita, särkikalavaltainen kalasto kertoo kuitenkin ns. sisäisestä kuormituksesta.

Kunnostukset

Järvelle on perustettu Kolijärven vedenhoitoyhdistys ry ja Hagmanin (2008) laatimassa kunnostussuunnitelmassa järvelle on esitetty hoitokalastusta kalaston rakenteen parantamiseksi ja leväkukintojen vähentämiseksi. Järvellä tehtiinkin hoitokalastusta nuottaamalla loppukesällä 2008.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven ranta-alueella sijaitsee noin 25 rakennettua kiinteistöä, joista valtaosa on kesämökkejä. Järven luoteisosassa sijainnut yleinen uimaranta jouduttiin lakkauttamaan vuosia sitten. Järven ympärille ollaan suunnittelemassa lisäasutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu vuonna 2007. Järvelle on perustettu Kolijärven vedenhoitoyhdistys ry.

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 21.11.2016)