Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Raasepori :: Järvet :: Kaskimaa

Kaskimaa

 

PERUSTIEDOT

Kaskimaa, Svedjaträsket on pieni ja melko matala (keskisyvyys 2 m) järvi, joka sijaitsee Raaseporissa Karjaan pohjavesialueella. Valuma-alue on pieni, vain 21 ha ja se on pääosin metsää sekä suomaata. Peltoja ei ole. Järven rannat ovat soistuneita ja myös kasvillisuus koostuu osin suokasveista. Etelärannalla on vähän mökkiasutusta, itäpäässä sijaitsee EU-uimaranta. Kaskimaassa ei ole selvää luusuaa eli laskuojaa, vaan vesi suotautuu pohjavedeksi. Järvessä esiintyy limalevän aiheuttamia leväkukintoja, myös sinileväkukintoja on havaittu. Järvi on rehevä, mutta happipitoisuus on pysynyt kohtuullisen hyvänä eikä kuormitus ylitä järven sietokykyä. Limalevä aiheuttaa ajoittain haittaa virkistyskäytölle ja järvelle onkin laadittu kunnostussuunnitelma.

Kaskimaa on pieni ja rehevä järvi, jonka happitilanne on ajoittain ollut heikohko talvella pohjan läheisessä vesikerroksessa. Hapettomuutta ei ole kuitenkaan esiintyntyt. Järven ongelmana on ajoittain hyvin runsaana esiintyvä limalevä, joka haittaa virkistyskäyttöä etenkin kun järven itäpäässä sijaitsee EU-uimaranta. Niin ulkoinen kuin sisäisenkään kuormitus ei ole kuitenkaan ongelma. Kalasto koostuu poikkeuksellisesti vain ahvenesta ja kiiskestä. 

Vesistöalue

81.076 Välialue

Pinta-ala

6.9 ha

Rantaviivaa

1.1 km

Keskisyvyys

2.05 m

Suurin syvyys

3.5 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

21.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Järven pohjoispäähän laskee pieni oja.

Järvestä lähtevät joet

Ei lasku-uomaa.

Kuormitus

Kaskimaan kunnostussuunnitelman yhteydessä arvioitiin järven kuormitusta (Hagman 2008). Selvityksen mukaan järven ulkoinen kuormitus alittaa sallitun tason eikä ole ongelma. Järvi ei näyttäisi olevan myöskään pahasti sisäkuormitteinen.

Kunnostukset

Järvelle on laadittu kunnostussuunntelma (Hagman 2008), jossa ehdotetaan veden sekoittamista hapettimella limalevän torjumiseksi ja mahdollisen hapettomuuden ehkäisemiseksi. Suunnitelma mukaan uimarannan läheisyydessä voidaan niittää vesikasvillisuutta, mikäli se haittaa järven virkistyskäyttöä. Suojeluyhdistys?

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven etelärannalla on vähän mökkiasutusta, itäpäässä sijaitsee EU-uimaranta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu toukokuussa 2003. Järvelle on laadittu kunnostussuunnitelma vuonna 2007 (Hagman 2008).