Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Raasepori :: Järvet :: Högbensjön

Högbensjön

 

PERUSTIEDOT

Högbensjön on pinta-alaltaan kohtuullisen suuri (n. 3 km²), matala järvi läntisellä Uudellamaalla Raaseporin ja Inkoon kuntien alueella. Järveen laskee vain pienehköjä puroja ja ojia lähivaluma-alueelta. Pistekuormittajia ei ole. Högbensjö on luontaisesti rehevä järvi, jota hajakuormitus ja hapettomuuden aiheuttama ravinteiden liukeneminen pohjasedimentistä edelleen rehevöittävät. Rehevyys ilmenee heikkona happitilanteena varsinkin talvisin. Kesällä sinilevää esiintyy usein. Paikallisten asukkaiden havaintojen mukaan 1950-70 -luvuilla levää esiintyi kuitenkin enemmän kuin 1980-90 luvuilla. Talvella 2002-2003 heikko happitilanne aiheutti myös kalakuolemia ja aikaisemmin varsin hyvänä kalavetena tunnettu vesistö menetti kuhakantansa ja särkikalasto voimistui. Järven tilaa seurataan vuosittain ja vesistön kunnostamiseksi on perustettu Högbensjön hoitoyhdistys.

Högbensjö on Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan välttävässä ekologisessa tilassa oleva järvi.

Vesistöalue

81.070 Bruksträsketin valuma-alue

Pinta-ala

291.0 ha

Rantaviivaa

13.2 km

Keskisyvyys

2.49 m

Suurin syvyys

6.5 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (RrRk), ekologinen tila: välttävä, kemiallinen tila: hyvä.

Valuma-alueen pinta-ala

1200.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Högbenholmen

Järveen tulevat joet

Järveen tulee vain joitakin pienehköjä puroja.

Järvestä lähtevät joet

Högbensö laskee järven länsiosasta alkavan Starkomån ja Långån kautta

Kuormitus

Aikaisemmin järveä ovat kuormittaneet Meltolan sairaalan jätevedet, mutta nykyään pistekuormitusta ei ole. Valuma-alueella on melko runsaasti peltoviljelyä, joka yhdessä ranta-asutuksen kanssa voi aiheuttaa hajakuormitusta. Myös kotieläintiloja on muutamia. Toistuvat happikadot voivat aiheuttaa ravinteiden vapautumista pohjasedimentistä, jolloin puhutaan ns. sisäisestä kuormituksesta.

Kunnostukset

Järven kunnostamiseksi on perustettu Högbensjön hoitoyhdistys ja särkikalaa on poistettu tehonuottauksella ja katiskapyynnillä. Myös haja-asutuksen jätevesikuormitusta on kartoitettu.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on runsaasti loma-asutusta ja jonkin verran myös ympärivuotista asutusta.

Rajoitukset

Ei tietoa.

Paikallinen suojeluyhdistys

Högbensjön hoitoyhdistys ry.

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu toukokuussa 2003. Järvestä on tehty iktyonomi-lopputyö: Högbensjön- järven tila ja hoitotarve (Marco Lehtola 2006).

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 21.11.2016)