KUVAAJAT

  • Gennarbyträsketin havantopaikka sijaitsee järven luoteisosassa.
  • Kuvaajissa esitetyt vedenlaatuparametrit mitataan EXO2 mittarilla noin metrin syvyydestä puolen tunnin välein.
  • Kuvaajan havaintopiste kuvaa näytteenottohetkellä vallinnutta vedenlaatua.
KÄYTTÖOHJEITA
  • Valitse alla olevasta valikosta haluamasi havaintopaikka (jos useita), parametri (lämpötila, sähkönjohtavuus, pH, sameus, happi, klorofylli-a, sinilevät) sekä tarkastelujakso (oletuksena näytetään kaikki havainnot).
  • Lisätietoa parametreista
  • Saat valittua kuvaajasta haluamasi osan lähempää tarkastelua varten maalaamalla sen.
  
-