Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Valkjärvi, Lohja

Valkjärvi

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 10.10.2017

Sammatissa sijaitseva Valkjärvi on pinta-alaltaan lähes 86 ha ja kuuluu Hämjoen valuma-alueeseen. Valkjärven tila on kokonaisuudessa hyvä. Järvessä on todettu pariin otteeseen sinileväkukintoja ja kesäisin on esiintynyt pohjanläheisen (5-7 m) veden hapettomuutta. Valkjärven tilaa on viime vuosina seurattu järven suojeluyhdistyksen ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojelun toimialan toimeksiannosta.

Vesistöalue

23.074 Hämjoen valuma-alue

Pinta-ala

85.8 ha

Rantaviivaa

6.5 km

Keskisyvyys

5.0 m

Suurin syvyys

8.7 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh), ekologinen tila: tyydyttävä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella)

Valuma-alueen pinta-ala

416.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valkjärven lähivaluma-alueella on muutama ympärivuotisesti asutettu kiinteistö. Kesällä ranta-asukkaiden määrä on paljon isompi vapaa-ajan asutuksen takia.

Alueen pellot ovat pääsääntöisesti kesannolla.

Suurimmat saaret

Rajasaari, pinta-ala 100 m2 – 1 ha.

Järveen tulevat joet

Valkjärveen laskee Knapinoja Knapinojantien suunnasta.

Järvestä lähtevät joet

Valkjärvi laskee Haarjärveen ja siitä edelleen Lohjanjärveen.

Kuormitus

Valkjärveen kohdistuva kuormitus on valuma-alueelta ja ranta-asutuksesta peräisin olevaa hajakuormitusta. Kuormitus on pienentynyt sitä mukaa kun peltoja on siirretty luomunurmelle (kesannolle). Minkäänlaisia ravinteita näillä pelloilla ei siis käytetä. Osa ranta-asutuksesta on myös liittynyt kunnalliseen viemäriverkkoon.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Rantojen asutus kasvaa kesäisin vapaa-ajan asutuksen myötä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Valkjärvellä toimii Valkjärven suojeluyhdistys, joka on perustettu vuonna 2005. Yhdistys on vastannut järvellä toteutetuista kunnostustoimista ja ollut aktiivinen myös järven veden laadun seurannassa.

Lisätietoa

Valkjärvi on luodattu vuonna 2000.

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 17.11.2016)