Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Nummilammi

Nummilampi

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 20.12.2017

Nummilampi (myös nimeä Nummilammi käytetään) sijaitsee Nummi-Pusulassa Keräkankareen alueella Pusulanjärven vesistöalueella (23.062). Järven vesipinta-ala on 3,326 ha ja kokonaisrantaviivan pituus 0,905 km. Valuma-alueen koko on 37 ha ja valuma-alueesta oli 1990-luvulla runsas 90 % metsää. Peltoa valuma-alueella ei silloin ollut.

Käytettävissä olevan tiedon perusteella Nummilampi oli 1990-luvulla niukkaravinteinen, suorastaan karu järvi, jonka vesi oli kirkasta (humusvaikutus on vähäistä). Vesi oli hapanta ja sen puskurikykyä ilmentämä alkaliteettiarvo oli pieni. Myös vedessä olevien epäorgaanisten ravinteiden pitoisuus oli pieni, samoin kuin epäorgaanisten suolojen määrää ilmentämä sähkönjohtavuus.

Vesistöalue

23.062 Pusulanjärven alue

Pinta-ala

3.326 ha

Rantaviivaa

0.905 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

Järven suurin syvyys ei ole tiedossa, koska kaikki tiedossa olevat vesinäytteet on otettu pintavedestä (0,1 - 0,5 m).

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on metsäinen, järven pohjoispuolella on suota. Järven ympärillä on runsaasti vapaa-ajan asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria

Järveen tulevat joet

Ei tulevia jokia tai puroja

Järvestä lähtevät joet

Ei lähteviä jokia tai puroja

Kuormitus

Hajakuormitusta metsä-alueelta, suolta ja vapaa-ajanasutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 3.11.2016)