Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Lihava :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Päivitetty 10.8.2017

Lihavan veden laatua on seurattu alkaen vuodesta 1998. Tuoreimmat vesinäytteet on otettu heinäkuussa 2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojelun toimialan toimeksiannosta liittyen Lohjan pintavesien seurantaohjelmaan.

Järven vesinäytteistä on analysoitu useita perustilaa kuvaavia ominaisuuksia, eniten kuitenkin happi- ja rehevyystilannetta.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Vuosina 1998, 2010 ja 2011 Lihavassa on esiintynyt vähähappisuutta lähinnä talvisin. Kesän happipitoisuuksissa ei ole todettu ongelmia. Heinäkuussa 2017 happipitoisuus oli sekä metrin syvyydessä että kahdessa metrissä hyvä.

Rehevyys

Lihavajärven kokonaisfosforipitoisuudet ja a-klorofyllipitoisuudet osoittavat rehevyyttä, mutta kysymys ei kuitenkaan ole ylirehevästä järvestä. Heinäkuussa 2017 ravinnepitoisuuksissa fosfori ilmensi typpeä selvemmin rehevyyttä, myös a-klorofyllipitoisuus oli rehevyyttä ilmentävä. Tilanne on ollut samankaltainen jaksolla 2009-2017.

Muu veden laatu19.7.2017 Lihavajärven vesi oli ruskeaa, mutta kirkasta. Veden pH oli normaali, ulosteperäistä likaantumista ilmentäviä E. coli bakteereita ei käytännössä ollut.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Lihavassa ei ole havaittu sinileväkukintoja ympäristöhallinnon levähaittarekisterin mukaan. Kahden kasvipanktonnäytteen perusteella (otettu elokuussa 2010 ja elokuussa 2011) Lihava on lievästi eutrofinen järvi.

Vesikasvillisuutta ei ole kartoitettu, mutta lajistossa on on ainakin ulpukkaa, lummetta ja ahvenvitaa (Saviaho 2008).

Pohjaeläimet

 

Kalasto

Paikallisen aktiivin mukaan kalastossa pääasiassa haukea, ahventa, särkeä ja lahnaa (tai sen sukuista) (Saviaho 2008).

  
Muutos järven tilassaHeinäkuun 2017 mittaustulosten perusteella Lihavajärven tilanne oli vakaa eikä merkittäviä muutoksia edelliseen mittauskertaan (elokuu 2014) ollut havaittavissa.
Seuranta

Vedenlaatuseuranta muutaman vuoden välein on suositeltavaa.