Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Kouvolanlampi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Kouvolanlammesta on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 2002.

Tutkitut suureet: lämpötila (°C), kokonaistyppi (µg/l), kokonaisfosfori (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästysaste (%),kemiallinen hapen kulutus (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), pH, väriluku (mg Pt/l), näkösyvyys (m), sameus (FNU, FTU), alkaliniteetti (mmol/l), fosfaattifosfori (µg/l), nitriitti-nitraattityppi (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), sulfaatti (mg/l), natrium mg/l, rauta (µg/l), mangaani (µg/l), alumiini (µg/l), fluoridi (µg/l), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kloridi (mg/l), magnesium (mg/l), piidioksisi (mg/l)

Näytepisteytys: 1

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Kouvolanlammen veden happipitoisuus oli alhainen talvella 2002.

Rehevyys

Talvisen kokonaisfosforipitoisuuden mukaan Kouvolanlampi voidaan luokitella karuksi, mutta tämä ei ole luotettava tulkinta.

Muu veden laatu

 

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Ei havaittuja leväkukintoja (ympäristöhallinnon levähaittarekisterin mukaan).

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Ei voida arvioida yhden vesianalyysin perusteella.

Seuranta

Kouvolanlammesta puuttuu rehevyyden arviointiin tarvittavia kesäaikaisia tietoja, kuten kokonaisfosforipitoisuus ja klorofylli-a-pitoisuus. Kokonaisvaltainen, ajankohtainen perustilanselvitys on tarpeen.