Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Kako :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Kakon veden laatua ei ole tutkittu.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

 

Rehevyys

 

Muu veden laatu

 

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Kakossa ei ole havaittu sinileväkukintoja ympäristöhallinnon levähaittarekisterin mukaan.

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Seuranta

Perustilan selvitys olisi tarpeellinen, jotta Kakon tila voidaan arvioida.