Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Kaivoslampi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Veden laatua on tutkittu vuosina 1986, 1987, 2001 ja 2003.

Tehdyt analyysit: lämpötila (°C), happi (mg/l), hapen kyllästysaste (%), kokonaistyppi (µg/l), kokonaisfosfori (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), nitraatti- ja nitriittitypen summa (µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l), näkösyvyys (m), sameus (FNU, FTU), alkaliniteetti (mmol/l), kiintoaine (mg/l), a-klorofylli (µg/l), fosfaattifosfori (µg/l), kokonaiskovuus (mmol/l), rauta (µg/l), mangaani (µg/l), kupari (µg/l), sinkki (µg/l), kromi (µg/l), lyijy (µg/l), kadmium

Näytepisteitä: 3

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Kaivoslammessa on ollut alhainen happipitoisuus, joka saattaa johtua järveen tulevasta vähähappisesta pohjavedestä.

Rehevyys

Kaivoslammen kokonaisfosforipitoisuudet ovat olleet alhaisia ja Kaivoslampi voidaan luokitella niiden perusteella karuksi-keskireheväksi.

Muu veden laatu

 

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Ei havaittuja sinileväkukintoja (ympäristöhallinnon levähaittarekisterin mukaan)

Pohjaeläimet

 

Kalasto

Rapujen ja kalojen elinolosuhteita on selvitetty (Sinisalo 1999)

  
Muutos järven tilassa

Ei tarpeeksi tietoa muutosten havaitsemiseen.

Seuranta

Tärkeää seurata Kaivoslammen tilaa, jotta toimenpiteet voidaan aloittaa ajoissa.