Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Kirkkonummi :: Järvet :: Vitträsk

Vitträsk

 

PERUSTIEDOT

Kirkkonummen suurin ja syvin järvi, Vitträsk, sijaitsee kunnan keskiosassa metsäisellä valuma-alueella, jossa on myös runsaasti asutusta. Ympäristöhallinnon laatiman pintavesein ekologisen tilan luokittelussa (vuodelta 2013) Vitträsk on luokiteltu tyydyttäväksi.

Vesistöalue

81.059 Vitträskin va

Pinta-ala

485,61 ha

Rantaviivaa

12,619 km

Keskisyvyys

9,21 m

Suurin syvyys

21,65 m

Järvityyppi

Pienet ja keskikkokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)

Valuma-alueen pinta-ala

1050 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on metsää ja asutusta.

Suurimmat saaret

Järven itäpäässä on Vitträskholmen

Järveen tulevat joet

 

Järvestä lähtevät joet

Vitträsk laskee Bobäck-puroa pitkin Espoonlahteen.

Kuormitus

1990-luvun alussa Vitträskiin tuleva kuormitus arvioitiin järvelle liian suureksi, nykyinen tilanne ei ole tiedossa. Kuormitus on peräisin järven oman valuma-alueen hajakuormituksesta ja mahdollisesti myös syvimpien pohjien sisäisestä ravinnekuormituksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Vitträskiin kohdistuu runsaasti virkistyskäyttöpaineita, järvi soveltuukin hyvin virkistyskäyttöön. Vitträskissä on kaksi yleistä uimarantaa: länsipäässä Svartvikin uimaranta ja itäpäässä Luoman uimaranta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Aavarannan ympäristön kyläyhdistys.

Lisätietoa

Vielä 1980-luvulla veden happamoitumisen arveltiin heikentävän Vitträskin tilaa (Virokannas, S. 1987: Kirkkonummen vesistöjen tila, kuormitus, sieto ja käyttökelpoisuus. Vesistökohtainen tarkastelu. Kirkkonummen kunta, kaavoitustoimisto).

Vitträskistä tehtiin perustilaselvitys vuonna 2003 (Ranta, E. 2003: Vitträskin perustilaselvitys. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, moniste 17 s. + liitteet), jossa todettiin mm. seuraavaa:"Tärkeimpänä osana Vitträskin rehevöitymiskehityksen pysäyttämisessä on ulkoisen kuormituksen määrän vähentäminen minimiin. Järvi on edelleen niin hyvässä kunnossa, että mitään suurisuuntaisia itse järveen kohdistuvia kunnostustoimia ei kannata lähteä toteuttamaan. Pienet paikalliset virkistyskäytön parantamiseen pyrkivät toimenpiteet ovat toki mahdollisia."