Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Kirkkonummi :: Järvet :: Perälänjärvi

Perälänjärvi

 

PERUSTIEDOT

Kirkkonummen pohjoisosassa sijaitseva Perälänjärvi on matala, rehevä ja voimakkaasti humusvaikutteinen järvi. Sen biologista tuotantoa on luonnehdittu suureksi ja veden vaihtuvuutta nopeaksi.

Vesistöalue

81.057 Mankinjoen va.

Pinta-ala

22,672 ha

Rantaviivaa

1,939 km

Keskisyvyys

0,76 m (perustuu 1920-luvulla tehtyyn luotaukseen).

Suurin syvyys

1,25 m (perustuu 1920-luvulla tehtyyn luotaukseen).

Järvityyppi

Runsasravinteiset järvet (Rr).

Valuma-alueen pinta-ala

519 ha.

Valuma-alueen kuvaus

Perälänjärven valuma-alueella on runsaasti asutusta ja jonkin verran myös peltoa ja metsää

Suurimmat saaret

Perälänjärvessä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Simolampi ja Paskalampi laskevat Perälänjärveen.

Järvestä lähtevät joet

Perälänjärvi laskee Lamminjärven, Kalljärven, Haapajärven ja Loojärven kautta Espoonlahteen.

Kuormitus

Ei tietoa yksittäisestä erityiskuormittajasta. Kuormitus muodostunee valma-alueen asutus- ja pelto- ja metsäalueilta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Perälänjärvellä ei ole yleistä uimarantaa. Järvi soveltuu virkistyskäyttöön, joskin rehevyys voi haitata. Perälänjärvessä todettiin 1970-1990-luvuilla ajoittain korkeita ulosteperäisten bakteerien määriä. Sittemmin bakteeripitoisuudet ovat pysyneet vähäisinä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Perälänjärven veden teoreettiseksi viipymäksi on 1980-luvulla arvioitu 1,2 kk (Virokannas, S. 1987: Kirkkonummen vesistöjen tila, kuormitus, sieto ja käyttökelpoisuus. Vesistökohtainen tarkastelu. Kirkkonummen kunta, kaavoitustoimisto), joten vesi järvessä vaihtuu nopeasti.

Perälänjärven keskiosasta ja järveen laskevan puron edustalta on otettu sedimenttinäytteet v. 2012. Näyteistä tutkitut raskasmetalli- ja PCB-pitoisuudet olivat pieniä (Palomäki, A. 2012: Kirkkonummen Perälänjärven sedimenttitutkimuksen tulokset. Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica. Tulosraportti 3 s.)