Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Kirkkonummi :: Järvet :: Loojärvi :: Kuvaajat

KUVAAJAT

  • Kuvaajan havaintopisteet kuvaavat näytteenottohetkellä vallinnutta vedenlaatua.
  • Kuvaajassa on mahdollisuuksien mukaan esitetty pinnan läheinen (1,0 m ) ja pohjan läheinen (1,0 m pohjasta) veden laatu
  • Klorofylli-a on analysoitu kokoomanäytteestä syvyydeltä 0-2 m (merellä yleensä 0-4 m).
  • Jokipisteiden näytteenottosyvyys on tavallisesti 0,1 m.
KÄYTTÖOHJEITA
  • Valitse alla olevasta valikosta haluamasi havaintopaikka (jos useita), parametri (sähkönjohtavuus, happi, fosfori, typpi, pH, klorofylli) sekä tarkastelujakso vuosina.
  • Saat valittua kuvaajasta haluamasi osan lähempää tarkastelua varten maalaamalla sen.
-
Lataa tiedot CSV-tiedostona