Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Ylimmäinen :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Ylimmäisestä on otettu vesinäytteet vuosina 1994 ja 2013.

Vedestä on tutkittu mm. lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti (mmol/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l),kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), pH, rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l), a-klorofylli (µg/l).

Näytepisteitä: 1 järven keskivaiheilla.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Vuonna 1994 helmikuussa Ylimmäinen oli lähes kokonaan hapeton. Helmikuun lopulla 2013 tilanne ei ollut juurikaan parempi: happipitoisuus oli metrin syvyydessä 2,1 mg/l ja 3 metrin syvyydessä 0,5 mg/l. Loppukesällä 2013 happitilanne oli hyvä.

Rehevyys

Vuonna 1994 helmikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 4 µg/l. Touko-elokuussa 2013 kokonaisfosforipitoisuus oli kaikilla kolmella mittauskerralla 8 µg/l, kokonaistyppipitoisuudet vaihtelivat välillä 200-270 µg/l ja a-klorofyllipitoisuudet välillä 2,8-4,6 µg/l. Pitoisuudet ovat pieniä, joten Ylimmäinen on karu järvi.

Muu veden laatu

Ylimmäisessä ei ole esiintynyt sinileväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Olemassa olevan vedenlaatutiedon perusteella Ylimmäisen tila ei ole merkittävästi muuttunut 1990-luvun tilanteesta.

Seuranta

Ylimmäisen veden laatua on viimeksi seurattu vuoden 2013 aikana Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelun toimialan toimeksiannosta.