Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Yli-Särkinen :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Yli-Särkisen perustila tutkittiin elokuussa 2014 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelun toimeksiannosta. Järvestä tutkittiin useita vedenlaatuominaisuuksia keskiosan 4,5 metrin syvänteeltä.

Yli-Särkinen on vähäravinteinen humusvaikutteinen järvi, jonka syvimmillä alueilla on taipumusta hapen heikkenemiseen ainakin hellekesän 2014 kaltaisissa olosuhteissa.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Elokuussa 2014 järven pintaveden (1 m) happipitoisuus oli hyvä, mutta 3 metrin syvyydessä happea oli enää heikosti (1,1 mg/l) ja puolta metriä syvemmällä pitoisuus oli 0,4 mg/l hapen kyllästysasteen ollessa 4 %.

Rehevyys

Yli-Särkisen pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli vuoden 2014 elokuussa 12 µg/l, kokonaistyppipitoisuus 620 µg/l ja 0-2 metrin syvyydestä otetun a-klorofyllin pitoisuus oli 4,8 µg/l. Näiden lukujen perusteella järvi on vähäravinteinen.

Hapen heikkeneminen alusvedessä ei aiheuttanut merkittävää ravinteiden vapautumista (sisäistä kuormitusta) pohjasedimentistä veteen.

Muu veden laatu

Yli-Särkisessä ei ole tiettävästi ollut sinileväkukintoja.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Ei voida arvioida, koska tiedossa on vain yhden vedenlaatumittauksen tuloksia.

Seuranta

Vesinäyttenotto kerran 10-15 vuodessa on suositeltavaa ellei mitään hälyyttävää veden laadussa ilmene.