Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Pieni Lautlampi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Pienen Lautlammen veden laadusta tehtiin perustilaselvitys elokuussa 2012.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Elokuussa 2012 tehdyn perustilaselvityksen yhteydessä mitattiin happipitoisuus 3 syvyydestä. Metrin syvyydessä happitilanne oli hyvä, mutta 3 metristä alaspäin heikko ja pohjan lähellä (6 m) happi oli loppunut kokonaan ja vesi haisi selvästi rikkivedylle. Heikko happitilanne aiheutti myös ravinteiden ja raudan liukenemista pohjasedimentistä veteen.

Rehevyys

Pintaveden ravinnepitoisuuksien perusteella (mitattu 29.8.2012) Pieni Lautlampi on lievästi rehevä järvi.

Muu veden laatu

Pienessä Lautlammessa ei ole esiintynyt sinileväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.

Seuranta

Erityisesti happitilanteen seuranta on suositeltavaa.