Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Kaitalammi, Vattola

Kaitlammi, Vattola

 

PERUSTIEDOT

Kaitalammi on pinta-alaltaan 3,9 ha ja kuuluu Tarkeelanjärven valuma-alueeseen. Järven valuma-alue on pääosin suota ja kalliometsää ja sen rannoilla on aika paljon asutusta, mistä voi aiheutua kuormitusta järveen.

Kaitalammista on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994, jolloin alusvesi oli lähes hapeton. Järvestä olisi hyvä määrittää kesäaikainen klorofylli-a-pitoisuus ja seurata yleensäkin rehevyyttä, samoin happipitoisuutta tulisi seurata.

Vesistöalue

23.063 Tarkeelanjärven valuma-alue

Pinta-ala

3.9 ha

Rantaviivaa

1.1 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei tyypitelty.

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue pääosin suota ja kalliometsää.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Ei selviä tulo-ojia. Luultavasti suovesiä yläpuoliselta suolta ja Sammallammista.

Järvestä lähtevät joet

Kaitalammi laskee Arapistoon.

Kuormitus

Luultavasti vähäistä. Asutuksesta voi aiheutua kuormitusta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Kaitalammin rannoilla on aika paljon asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa