Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Ali-Paastonjärvi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Ali-Paastonjärvestä on otettu vesinäytteitä vuosina 1985, 1998, 2012 ja 2016. Uusimmat näytteet on otettu Karkkilan ympäristönsuojelun toimeksiannosta.

Vedestä on tutkittu useita laatuominaisuuksia, mm.: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti (mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), klorofylli-a-pitoisuus (µg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytteet on otettu yhdeltä havaintopaikalta järven keskiosasta.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Ali-Paastonjärvessä ei ole todettu happiongelmia.

Rehevyys

Ali-Paastonjärvi on viimeisimpien tulosten mukaan keskirehevä järvi. Vuoden 2016 kesä- ja elokuun näytteenottojen perusteella pintaveden ravinnepitoisuudet ilmensivät  keskinkertaista rehevyyttä. A-klorofyllipitoisuudet olivat ravinnetasoon nähden melko korkeita, joten järvessä oli näytteenottojen aikaan käynnissä voimakas perustuotanto. Planktontuotannon helposti hyödynnettävissä olevat liukoiset raviteet (nitraatti-nitriittityppi ja fosfaattifosfori) olikin kulutettu vedestä loppuun.Pohjalle sedimentoituneita ravinteita ei näyttänyt liukenevan veteen – tämä on osoitus hyvästä happitilanteesta.

Pintaveden fosforitaso oli vuonna 2016 jonkin verran korkeampi kuin vuonna 2012 ja varsin selvästi korkeampi kuin vuonna 1985.

Muu veden laatu

Ali-Paastonjärvi on kirkas, mutta ruskeavetinen järvi, jossa pH on vähän alle 7. Metsäisen valuma-alueen vuoksi vedessä on humusvaikutteita.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Ali-Paastonjärvessä havaittiin vähäinen määrä sinilevää vesinäytteenoton yhteydessä 14.6.2016. Levästä otettu näyte mikroskopoitiin ja sen todettin koostuvan pääasiassa Anabaena-sinileväsuvun edustajista. Varsinaisesta leväkukinnasta ei ollut kysymys.

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Ali-Paastonjärven kokonaistilanne on hyvä. Järven ravinnetaso on noussut 1980-luvun tilanteesta. Myös pH on noussut, 1980-luvulla se oli vielä alle 6.

Seuranta

Vedenlaatuseuranta muutaman vuoden välein on suositeltavaa.