Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Rannikkovedet :: Fagervik

FAGERVIK

 

PERUSTIEDOT

Varsinainen Fagerviken-lahti  on noin 5 km pitkä, kapea merenlahti Inkoon kirkonkylän lounaispuolella.Lahti syvenee ilman kynnyksiä kohti kohti Norrfjärdeniä ja Barösundsfjärdeniä. Lahti on suorassa yhteydessä Suomenlahden ulappavesiin.

Fagervikeniin laskevien purojen keskivirtaama on noin 0,7 m³/s ja valuma-alue on 81 km2. Puroista laskevan makean veden vaikutus näkyy ajoittain jopa Fagervikenin suulla asti. Voimakkaimmin Fagervikenin alueen veden laatuun vaikuttaa läheisen saaristoalueen yleistila sekä veden liikkeet lahden ja saariston välillä.

Fagerviken on suurilta osin varsin mereinen. Mereisyys näkyy mm. lahden melko korkeana suolapitoisuutena. Lahden perukkaa lukuun ottamatta lahden suolaisuus vastaa suunnilleen ulkopuolisen saaristoalueen suolaisuutta. Lahden suolaisuus näkyy myös eliölajistossa, kasveissa ja pohjaeläimistössä on runsaasti mereisiä lajeja.

Vesistöalue

91.50

Pinta-ala

 

Valuma-alueen pinta-ala

81 km2 

Valuma-alueen kuvaus

Lahden rannat ovat osin kalliota, mutta alueelta löytyy myös matalampaa, pehmeämpää rantaa. Peltoviljelyä harjoitetaan jonkin verran lahden sisäosassa ja lahden pohjoisrantaa dominoivat Fortumin nykyään suljettu voimalaitos sekä Inkoon satamat. Lahden etelärannoilla on melko paljon mökkiasutusta. Fagervikeniin  laskevat vetensä useammat pienet purot.

Kuormitus

Fagervikenin lahtea kuormittavat Fortumin voimalaitos sekä Inkoon kunnan Joddbölen jätevedenpuhdistamo. Voimalaitoksen toiminnan loputtua Joddbölen puhdistamo on lahden ainoa pistekuormittaja. Alueen satamatoiminta saattaa ajoittain kuormittaa lahtea jonkin verran.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Varsinaisella Fagervikenin  alueella ei ole virallista  uimarantaa. Inkoon virallinen uimaranta, Björkudden, sijaitsee lahden pohjoispuolella lähellä Inkoon Kyrkfjärdeniä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa