Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Vitträsket

Vitträsket

 

PERUSTIEDOT

Vitträsket (Fagervik) on pieni, karu ja kirkasvetinen järvi Inkoon länsiosassa Bruksträsketin eteläpuolella Fagervikissa. Valuma-alue on kallioinen ja metsäinen, luoteisranta on suota. Järveen tulee hajakuormitusta metsistä ja soilta. Järvi laskee pohjoisosastaan suon kautta Bruksträsketiin.

Vesistöalue

81.070 Bruksträsketin va

Pinta-ala

n. 9 ha

Rantaviivaa

n.1,7 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

Havaintopaikan kokonaissyvyys oli 6 m.

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on kallioinen ja metsäinen, luoteisranta on suota. Järven valuma-alueella ei ole lainkaan asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Lounaasta Kockelträsketistä laskee puro Vitträsketiin.

Järvestä lähtevät joet

Laskupuro suon kautta järven pohjoispuolelta koilliseeen Bruksträsketiin.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta ympäröivistä metsistä, soilta sekä puron kautta Kockelträsketistä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteitä:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot 18.9.2013.

Oiva- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 4.3.2014)

Järviwiki: http://www.jarviwiki.fi/wiki/Brukstr%C3%A4sketin_valuma-alue_%2881.070%29/Kala-atlas_tiedot (luettu 4.3.2014)