Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Tjärnan

Tjärnan

 

PERUSTIEDOT

Tjärnan (Västankvarn) on pieni ja matala, lievästi rehevä järvi Inkoon luoteisosassa. Muodoltaan Tjärnan on melko pyöreä, valuma-alueella on kallioista metsämaata ja hiukan peltoa, järven rannat ovat paikoin soistuneet. Valuma-alueella on jonkin verran vapaa-ajanasutusta. Tjärnan laskee länsipuolen puroa pitkin Inkoonjokeen ja sitä kautta mereen Kyrkfjärdeniin.

Vesistöalue

81.066 Inkoonjoen va

Pinta-ala

4,436 ha

Rantaviivaa

0,87 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

Näytteenottopaikan kokonaissyvyys 5,0 m.

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on kallioista metsämaata ja hiukan peltoa, järven rannat ovat paikoin soistuneet. Valuma-alueella on jonkin verran vapaa-ajanasutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

 

Järvestä lähtevät joet

Laskee länsipuolen puroa pitkin Inkoonjokeen ja sitä kautta mereen Kyrkfjärdeniin.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta metsistä, soilta ja pelloilta sekä vapaa-ajanasutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot vuosilta 1990-1996 ja 2013.

Järviwiki: http://www.jarviwiki.fi/wiki/Ing%C3%A5_%C3%A5n_valuma-alue_(81.066)/Kala-atlas_tiedot (luettu 25.2.2014)

Oiva- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 25.2.2014)