Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Svartträsket

Svartträsket

 

PERUSTIEDOT

Svartträsket on ovaalin muotoinen, matala ja melko pieni järvi Inkoon länsiosassa. Järvi on rehevä ja jonkin verran humuspitoinen. Svartträsket laskee puroa pitkin koillispuoliseen Backavikeniin. Valuma-alue on metsäinen, paikoin kallioinen ja itäpuolella on peltoa ja suota. Valuma-alueella on jonkin verran sekä vapaa-ajan että ympärivuotista asutusta.

Vesistöalue

81.070 Bruksträsketin va

Pinta-ala

n. 6 ha

Rantaviivaa

n. 1 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

Näytteenottopaikan kokonaissyvyys oli 2 m. 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on metsäinen, paikoin kallioinen ja itäpuolella on peltoa ja suota. Valuma-alueella on jonkin verran sekä vapaa-ajan että ympärivuotista asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Länsipuolelta laskee pieniä puroja pelloilta ja metsästä suon kautta Svartträsketiin.

Järvestä lähtevät joet

Järvi laskee puroa pitkin koiliispuolisen Backavikeniin.

Kuormitus

Ei pistekuormitusta. Järveen tulee jonkin verran hajakuormitusta metsämaalta, pelloilta, suolta ja asutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot 18.9.2013.

Oiva- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 21.2.2014)

Järviwiki: http://www.jarviwiki.fi/wiki/M%C3%B6rttr%C3%A4sket_(81.073.1.011) (luettu 21.2.2014)