Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Stortjärnen

Stortjärnen

 

PERUSTIEDOT

Stortjärnen on hyvin pieni, pyöreä, suorantainen järvi Inkoon länsipuolella. Stortjärnen on hapan humusjärvi. Valuma-alue on kuusimetsää ja järveä ympäröi suo, asutusta ei järven ympärillä ole lainkaan. Järven lounaispuolelta laskee puro Fagervikenin merenlahteen.

Vesistöalue

Välialue (81V069)

Pinta-ala

1,4 ha

Rantaviivaa

440 m

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Stortjärnenin valuma-alue on kuusimetsää ja järveä ympäröi suo, asutusta ei järven ympärillä ole lainkaan.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Ei tulojokia.

Järvestä lähtevät joet

Järven lounaispuolelta laskee puro Fagervikenin merenlahteen. 

Kuormitus

Järveen tulee kuormitusta ympäröiviltä metsä- ja suoalueilta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot 23.10.2013.

Oiva- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 14.8.2014)

Järviwiki: http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kvarnvikträsket_(91.710.1.003) (luettu 15.8.2014)

://www.vesientila.fi/fi/kunnat/inkoo/rannikkovedet/fagervik