Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Rövassträsket

Rövassträsket

 

PERUSTIEDOT

Rövassträsket on hyvin pieni, rehevä järvi Inkoon länsipuolella, Orslandetin saaressa Barösundissa. Järven rannat ovat avo- ja koivuluhtaa sekä rehevää korpea. Rövassträsket on todennäköisesti kluuvijärvi (Luontotieto Keiron Oy 2013). Vesilain 11 §:n mukaan luonnontilaisen, enintään 10 ha suuruisen kluuvijärven luonnontilan vaarantaminen on kielletty.

Järvi on nimensä mukaan ruovikkoinen, oli sitä jo 1980-luvulla.

Vesistöalue

Siuntion-Inkoon rannikkoalue (91.71)

Pinta-ala

 1,48 ha

Rantaviivaa

n. 400m

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääosin lehti- ja kuusimetsää, mutta järven lounaispuolella on myös pieni suo. Järven ympärillä ei ole lainkaan asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Ei tulojokia.

Järvestä lähtevät joet

Järvestä laskee puro koilliseen Sonavikin luonnonsuojelualueelle.

Kuormitus

Järveen tulee kuormitusta ympäröiviltä metsä- ja suo-alueilta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot 23.10.2013.

Oiva- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 14.8.2014)

Järviwiki: http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kvarnvikträsket_(91.710.1.003) (luettu 15.8.2014)

Inkoon sisäsaariston yleiskaava, luontoselvitys 2011-2012, Inkoon kunta. Luontotieto Keiron Oy 2013.

Vesilaki 2011 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587#L2P11