Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Potten

Potten

 

PERUSTIEDOT

Potten on pieni pyöreä järvi mereisessä Inkoossa Barölandetin länsilaidalla. Pottenin erottaa merestä kapea maakangas, jonka läpi kulkee lammen lasku-uoma. Potten on todennäköisesti tämän uoman kautta edelleen yhteydessä mereen niin, että merivettä nousee aika-ajoin järveen. Pottenia voidaankin pitää mahdollisena kluuvijärvenä (Luontotieto Keiron Oy 2013).

Vesistöalue

91.71 Siuntion-Inkoon rannikkoalue

Pinta-ala

 Noin 1,5 ha

Rantaviivaa

 Noin 0,5 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on monimuotoinen: peltoa, kalliosta metsää, alavaa suota. Rannoilla ei ole asutusta.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Potteniin laskee koillisesta peltopuro.

Järvestä lähtevät joet

Järven kaakkoisosasta laskee puro mereen.

Kuormitus

Valuma-alueen pelto- ja suoalueelta tulee todennäköisesti jonkin verran kuormitusta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteitä:

Luontotieto Keiron Oy 2013: Inkoon kunta, Inkoon sisäsaariston osayleiskaava, luontoselvitys 2011–2012. 104 s. + liitteet.