Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Mörtträsket

Mörtträsket

 

PERUSTIEDOT

Mörtträsket on melko pieni, lievästi humuspitoinen ja karu järvi Inkoon länsiosassa. Valuma-alue on metsäinen ja paikoin kallioinen. Itä- ja etelärannalla on hieman vapaa-ajanasutusta. Järven koillis-, etelä-, ja luoteisosassa on suo-alueita. Lähellä järven pohjoisrantaa kulkee autotie.

Vesistöalue

81.073 Raseborgs ån va

Pinta-ala

9,597 ha

Rantaviivaa

1,499 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

Ei tietoa, havaintopaikan kokonaissyvyys oli 8 m

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on metsäinen ja paikoin kallioinen. Itä- ja etelärannalla on hieman vapaa-ajanasutusta. Järven koiliis-, etelä-, ja luoteisosassa on suo-alueita. Lähellä järven pohjoisrantaa kulkee autotie.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria

Järveen tulevat joet

Järvellä on vain muutamia tulopuroja läheisiltä soilta ja metsistä.

Järvestä lähtevät joet

Laskupuro eteläpuoliselle suolle.

Kuormitus

Ei pistekuormittajia. Hajakuormitusta tulee metsä- ja suoalueilta, tieltä ja vapaa-ajanasutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot 18.9.2013.

Oiva- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 21.2.2014)

Järviwiki: http://www.jarviwiki.fi/wiki/M%C3%B6rttr%C3%A4sket_(81.073.1.011) (luettu 21.2.2014)