Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Maggböle träsk

Maggböle träsk

 

PERUSTIEDOT

Maggböle träsk on melko pieni, lievästi rehevä humusjärvi Inkoon koillisosassa. Valuma-alue on metsäinen ja kallioinen, järven rannoilla on runsaasti suota. Valuma-alueella on hyvin vähän vapaa-ajan asutusta. Järveen tulee hajakuormitusta pääasiassa ympäröivistä metsistä ja soilta.

Vesistöalue

81.064 Ingarskilanjoen va

Pinta-ala

8,57 ha

Rantaviivaa

n. 1,5 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

Suurimmasta syvyydestä ei ole tietoa. Havaintopaikan kokonaissyvyys oli 3 m.

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on metsäinen ja kallioinen, järven rannoilla on runsaasti suota. Valuma-alueella on hyvin vähän vapaa-ajan asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Ei tulojokia tai puroja.

Järvestä lähtevät joet

Järvi laskee luoteispuolen puroa pitkin Solberginjokeen.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta ympäröivistä metsistä, soilta ja hyvin vähäisessä määrin vapaa-ajanasutuksesta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot 24.9.2013.

Järviwiki:http://www.jarviwiki.fi/wiki/Ingarskila_%C3%A5n_valuma-alue_%2881.064%29/Kala-atlas_tiedot (luettu 4.3.2014)