Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Kvarnvikträsket

Kvarnvikträsket

 

PERUSTIEDOT

Kvarnvikträsket on pieni ruovikko- ja suorantainen järvi Inkoon länsiosassa, Barölandet-saaressa. Järvi on luokiteltu paikallisesti erittäin arvokkaaksi pienvedeksi Inkoon sisäsaariston yleiskaavan luontoselvityksessä (Luontotieto Keiron Oy 2013).

Vesistöalue

Siuntion-Inkoon rannikkoalue (91.71)

Pinta-ala

 2,97 ha

Rantaviivaa

n. 900 m

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Järven pohjoispuolella on runsaasti sekä ympärivuotista- että vapaa-ajan asutusta, eteläpuoli on puolestaan asumaton. Järven valuma-alue on suurelta osin metsäinen, eteläpuolella on rantaneva (Luontotieto Keiron Oy 2013). 

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Ei tulojokia.

Järvestä lähtevät joet

Ei laskujokia.

Kuormitus

Järveä kuormittavat metsä-alueet, ympäröivät suot sekä ympärivuotinen- ja vapaa-ajan asutus. 

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot 23.10.2013.

Oiva- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 14.8.2014)

Järviwiki

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kvarnvikträsket_(91.710.1.003) (luettu 15.8.2014)

Inkoon sisäsaariston yleiskaava, luontoselvitys 2011-2012, Inkoon kunta. Luontotieto Keiron Oy 2013.