Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Kryckelstjärnen

Kryckelstjärnen

 

PERUSTIEDOT

Kryckelstjärnen on pieni ovaalin muotoinen järvi Inkoon luoteisosassa Linkullasjön eteläpuolella kallioisella metsäalueella. Järvi kuuluu Inkoonjoen vesistöalueeseen. 

Vesistöalue

Ingå ån valuma-alue (81.066)

Pinta-ala

Noin 2,48 ha

Rantaviivaa

Noin 0,64 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Kryckelstjärnen valuma-alueella on kalliota sekä havu- ja sekametsää. Alueella on tehty metsänhoidollisia toimenpiteitä. Järven rannat ovat osittain soistuneet. Valuma-alueella ei ole asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Ei tulojokia.

Järvestä lähtevät joet

Järven itäpuolelta laskeva puro yhtyy Inkoonjokeen.

Kuormitus

Kuormitus on valuma-alueen olosuhteiden vuoksi vähäistä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kryckelstj%C3%A4rnen (5.12.14)

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot vuosilta 1985 ja 2014.