Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Kockelträsket

Kockelträsket

 

PERUSTIEDOT

Kockelträsket on karu, kirkasvetinen ja pieni, noin 6 ha kokoinen, nelisakaraisen tähden muotoinen järvi Inkoon länsiosassa. Kockelträsketin tilavuus on n. 10 000 m³. Järven rannat ovat metsäiset, paikoin kallioiset. Vain järven lounaispuolella on vähäistä ympärivuotista ja loma-asutusta.

Vesistöalue

81.070 Bruksträsketin va

Pinta-ala

5,877 ha

Rantaviivaa

1,421 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

Ei tietoa, havaintopaikan kokonaissyvyys oli 10,5 m.

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on on kallioista metsämaata, järven lounais- ja länsipuolella on pienet metsäiset suot. Vain järven lounaispuolella on vähäistä ympärivuotista ja loma-asutusta.

Suurimmat saaret

Kockelträsketillä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Ei tulojokia tai -puroja.

Järvestä lähtevät joet

Järven itäpuolelta laskee puro läheiseen Vitträsketiin.

Kuormitus

Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi. Kuormitus on lähinnä hajakuormitusta metsä-alueilta ja läheisiltä soilta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Osa Kockelträsketin rannoista on luonnonsuojelualuetta ja sisältyy Metsähallituksen vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Lähteet:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot 18.9.2013.

Oiva- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 18.2.2014)

Järviwiki

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kockeltr%C3%A4sket_(81.070.1.003) (luettu 18.2.2014

www.finlex.fi/data/normit/6367-perustelumuistio  (luettu 18.2.2014)