Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Källträsket/Lähdejärvi

Källträsket/Lähdejärvi

 

PERUSTIEDOT

Källträsket eli Lähdejärvi on noin 107 hehtaarin suuruinen, mutta melko matala ja monimuotoinen järvi läntisellä Uudellamaalla Raaseporin ja Inkoon rajalla. Källträsket on lievästi rehevä järvi, jossa leväkukinnat ovat olleet toistuvia. Happitilanne on ajoittain heikko, mikä saattaa aiheuttaa ravinteiden liukenemista sedimentistä ja lisätä kokonaiskuormitusta. Järven veden laatua on paikallisen ympäristönsuojeluyhdistyksen toimesta pyritty parantamaan mm. tehokalastuksilla ja kemikaalikäsittelyllä. Källträsket on tyydyttävässä ekologisessa tilassa oleva järvi, jonka tilaa seurataan vuosittain.

Vesistöalue

83.073 Raseborgs ån va

Pinta-ala

107.2 ha

Rantaviivaa

10.4 km

Keskisyvyys

3.1 m

Suurin syvyys

6.4 m

Järvityyppi

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)

Valuma-alueen pinta-ala

430.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue (430 ha) on metsäistä, pellon osuus (35 ha) on melko pieni. Loma-asutusta on jonkin verran. Itäpuolella on Källträsketin luonnonsuojelualue.

Suurimmat saaret

Plitorna.

Järveen tulevat joet

Järveen laskee itäpuolella sijaitseva, pieni Lomträsket. Lisäksi järveen tulee joitakin pieniä puroja ja ojia.

Järvestä lähtevät joet

Järvi laskee Finbyvikenistä Kvarnträsketiin.

Kuormitus

Pistekuormitusta ei ole. Valuma-alue (430 ha) on metsäistä, pellon osuus (35 ha) on melko pieni. Loma-asutusta on jonkin verran, mikä voi aiheuttaa hajakuormitusta. Happipitoisuuden laskiessa ravinteet saattavat vapautua pohjasedimentistä; puhutaan ns. sisäisestä kuormituksesta.

Kunnostukset

Järven tilaa on pyritty parantamaan mm. tehokalastuksilla. Vedessä olevaa fosforia pyrittiin sitomaan alumiinikloridin avulla levähaittojen torjumiseksi vuonna 2006.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on jonkin verran loma-asutusta, mutta toisaalta myös rakentamattomia ranta-alueita. Järven keskiosan itärannalla on Källträsketin luonnonsuojelualue.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Lähdejärven ympäristönsuojeluyhdistys ry.

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu toukokuussa 2005.

 

Kirjallisuuslähteet:

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot 18.9.2013.

Olin, M. & Ruuhijärvi, J. 2005: Kalakuolemien seurantatutkimus 2003-2004. Kala- ja riistaraportteja nro 361. 75 s.

Oiva- ympäristö ja paikkatietojärjestelmä (luettu 18.2.2014).

Penttilä, S. (toim.) 2002: Uudenmaan järvien tehokalastusprojekti. Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikkö. 84 s.

Ranta, E. & Hyypiä, J. 2006: Källträsketin vesikasvillisuustutkimus. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Tutkimusraportti 112/2006. 10 s.