Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Getmossen

Getmossen

 

PERUSTIEDOT

Getmossen on hyvin pieni, vain 1,33 ha kokoinen järvi Inkoon Västankvarnissa. Järven valuma-alue on kuusimetsää, itäpuolella järvi rajautuu suohon. Järven rannat ovat asumattomat. Suon kautta järveen kulkeutuu runsaasti humusta, mikä näkyy korkeahkona värilukuna. Kokonaisfosforipitoisuuden perusteella arvioituna Getmossen on rehevä järvi.

Vesistöalue

Ingå ån valuma-alue (81.066)

Pinta-ala

1,33 ha

Rantaviivaa

n. 400 m

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Järven valuma-alue on kuusimetsää, itäpuolella järvi rajautuu suohon.

Suurimmat saaret

Järvellä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Ei tulojokia.

Järvestä lähtevät joet

Ei laskujokia.

Kuormitus

Järveen tulee kuormitusta ympäröivästä metsästä sekä itäpuolen suolta. Asustusta järven ympärillä ei ole.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot 23.10.2013.

Oiva- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 14.8.2014)