Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Bjuseträsk

Bjuseträsk

 

PERUSTIEDOT

Bjuseträsk on pieni järvi, joka sijaitsee Inkoon länsiosassa Bruksträsket ja Marsjön järvien keskellä. Järveen ei todennäköisesti kohdistu merkittävästi luonnontilaa suurempaa kuormitusta. Asutusta järven rannoilla ei ole. Veden laatua on tutkittu viimeksi vuonna 2013. Tällöin Bjuseträsk oli vain lievästi rehevä ja happitilanne melko hyvä. Järven vesikasvillisuudesta, kalastosta tai pohjaeläimistä ei ole tietoa.

Vesistöalue

81.070 Bruksträsketin valuma-alue

Pinta-ala

33.0 ha

Rantaviivaa

4.8 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

6.0 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Järven lähiympäristö on pääosin kallioista havumetsää, koillisranta rajautuu suohon. Aivan järven tuntumassa ei ole peltoja eikä myöskään asutusta.

Suurimmat saaret

Bjuseholm

Järveen tulevat joet

Järveen tulee vettä vain muutamista puroista ympäristön soilta ja metsistä.

Järvestä lähtevät joet

Bjuseträsk laskee länsiosastaan Bruksträsket järven Brännäsvikeniin.

Kuormitus

Järveen ei kohdistu pistekuormitusta. Aivan lähialueilla ei ole peltoja, joten maatalouden hajakuormitus on vähäistä tai sitä ei ole. Järven rannoilla ei ole myöskään asutusta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Ei asutusta rannoilla. Rakentamattomana ja melko luonnontilaisena säilyneen ympäristön arvo sinänsä on merkittävä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot vuosilta 1985 ja 2013.

Oiva- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 18.2.2014)

Järviwiki

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Bjusetr%C3%A4sk_(81.070.1.005) (luettu 18.2.2014)